contact

Voor algemene inlichtingen kunt u schrijven naar info@erkadee.nl.

Wilt u het manuscript van uw roman of korte verhalen aan ons voorleggen? Dat kan. Stuur dan een mail aan manuscripten@erkadee.nl en houd u daarbij aan de volgende punten (inzendingen die hiervan afwijken worden niet in behandeling genomen):

  • Begin uw onderwerpregel met ‘roman’, ‘kort verhaal’ of ‘korte verhalen’, gevolgd door uw naam en de voorlopige titel van uw manuscript (wij publiceren alleen algemene (psychologische) romans en verhalen, dus geen andere genres zoals thrillers, horror, fantasy, enzovoort).
  • Stel u in u in uw e-mail kort voor en geef een korte beschrijving van uw manuscript (maximaal 200 + 200 woorden).
  • Stuur als bijlagen bij de e-mail een doc-, docx- of pdf-bestand met een volledige synopisis (maximaal 750 woorden) en een substantieel deel van uw manucscript (minstens 30 pagina’s).

Wij streven ernaar u binnen twee maanden een reactie te sturen. Momenteel gaat onze specifieke belangstelling uit naar korte verhalen waarin astronomie een niet onbelangrijke rol speelt. Wij zijn namelijk van plan een verhalenbundel uit te brengen met verhalen van uiteenlopende auteurs, met astronomie als rode draad.

Ook zijn wij geïnteresseerd in suggesties voor Nederlandse vertalingen van romans of korte verhalen van nog niet in het Nederlands vertaalde auteurs. Daarbij beperken wij ons voorlopig tot de volgende taalgebieden: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Russisch. Korte verhalen waarin astronomie een niet onbelangrijke rol speelt, kunnen ook hierbij op extra belangstelling onzerzijds rekenen. Wij verheugen ons met name op voorstellen van aankomende literair vertalers. Houd u bij het inzenden van uw suggestie aan de volgende punten (voorstellen die hiervan afwijken worden niet in behandeling genomen):

  • Begin uw onderwerpregel met ‘roman’, ‘kort verhaal’ of ‘korte verhalen’, gevolgd door ‘te vertalen uit’, gevolgd door de brontaal, uw naam en de┬á titel van het werk (wij publiceren alleen algemene (psychologische) romans en verhalen, dus geen andere genres zoals thrillers, horror, fantasy, enzovoort).
  • Stel u in u en ‘uw’ auteur in uw e-mail kort voor en geef een korte beschrijving van de tekst (maximaal 200 + 200 woorden).
  • Stuur als bijlagen bij de e-mail een doc-, docx- of pdf-bestand met een volledige synopisis (maximaal 750 woorden), uw vertaling van twee verschillende fragmenten van het werk, elk van 300 tot 800 woorden, plus de originele tekst van betreffende fragmenten.